Informacje
 


Witam, na ten momęt nie planujemy kolejnej edycji konkursu jednak jeśli masz jakieś pytania lub pomysły zachęcamy do pisania na podany adres email: aktin@aktin.pl

Zachęcamy również do odwiedzania naszego sklepu:

O konkursie


masterit

  • Konkurs informatyczny MASTER IT adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
  • Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
  • Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
  • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
    a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.