Kalendarz
Pierwszy etap

Drugi etap etap konkursu (01.03.2018)

HARMONOGRAM PÓŁFINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MASTER IT

 

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników konkursu oraz ich opiekunów.

10.10 – 12.00 Zadania konkursowe dla uczestników.

10.15 – 12.00 Sesja z Microsoft oraz Aktin dla nauczycieli (opiekunów).

12.00 – 12.30 Przerwa.

12.30 – Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

I etap konkursu za nami. W etapie on-line wzięło udział 681 osób. W załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu - 4 równoległych półfinałów w szkołach w Bieruniu, Bytomiu, Jaworznie i Sosnowcu. Startujemy 22 marca (czwartek) 2018 godzina 10.00. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie udziału w II etapie do dnia 8.03.2018r. godzina 15.00 na adresy emailowe poszczególnych szkół podanych w zakładce kontakt na stronie konkursu, w zależności od przydzielonego miejsca półfinału (oznaczone różnymi kolorami pól w dokumencie). W przypadku braku potwierdzenia przez opiekuna udziału w półfinale, wchodzi następna osoba z listy rezerwowej o czym organizator poinformuje telefonicznie i/lub emailowo uczestnika i opiekuna.

Organizator konkursu MASTER IT.

O konkursie


masterit

  • Konkurs informatyczny MASTER IT adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
  • Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
  • Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
  • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
    a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
  • Możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.

Regulamin

 

I Etap


I etap (test on-line) polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu, który zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzia Office 365 firmy Microsoft.

Wyniki I etapu są generowane automatycznie przez platformę internetową i nie podlegają reklamacji. Wyniki tego etapu zadecydują o zakwalifikowaniu się do półfinału. Będzie to 80 osób z największą liczbą punktów. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów z takim samym dorobkiem punktowym o lokacie decydować będzie czas rozwiązywania testu.

Instrukcja logowania do narzędzia Office 365


 

Plakaty do pobrania

masterit

masterit

 

Patronat Technologiczny Konkursu

masterit

Patronat Naukowy Konkursu

masterit

Sponsorzy


masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit
masterit

Patronat Konkursu

masterit

masterit

Górnośląsko – Zagłębiowska
Metropolia

masterit

masterit

Organizatorzy


Kontakt


masterit
AKTIN Sp. z o.o.
email: jw@aktin.pl
Prezes Jerzy Wiltosiński
tel/fax: 32 786 05 05

masterit
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
e-mail: masterit@zse.edu.pl
dr Tomasz Orkisz
mgr Tomasz Nowak
mgr inż. Paweł Matuszczyk
dr Justyna Orkisz
(tel. kontaktowy sprawy organizacyjno-techniczne 508 249 306)

masterit
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
e-mail: sekretariat@pzsbierun.pl
mgr Teresa Horst
mgr Sławomir Binek

masterit
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu
e-mail: konkurs@zstio.bytom.pl
mgr inż. Artur Lubos
mgr Jolanta Kasprzyk
mgr inż. Michał Gaweł

masterit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie
e-mail: it@zsp2.jaworzno.edu.pl
mgr inż. Marcin Gut
mgr Gabriela Grzywa
mgr Bartłomiej Nocuń
mgr inż. Robert Wilk