Kalendarz
Czas na rejestracje uczestników

40 dni 23:59:40>

Kontakt


masterit
AKTIN Sp. z o.o.
email: jw@aktin.pl
Prezes Jerzy Wiltosiński
tel/fax: 32 786 05 05

masterit
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
e-mail: masterit@zse.edu.pl
dr Tomasz Orkisz
mgr Tomasz Nowak
mgr inż. Paweł Matuszczyk
dr Justyna Orkisz
(tel. kontaktowy sprawy organizacyjno-techniczne 508 249 306)

masterit
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
e-mail: sekretariat@pzsbierun.pl
mgr Teresa Horst
mgr Sławomir Binek

masterit
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu
e-mail: konkurs@zstio.bytom.pl
mgr inż. Artur Lubos
mgr Jolanta Kasprzyk
mgr inż. Michał Gaweł

masterit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie
e-mail: it@zsp2.jaworzno.edu.pl
mgr inż. Marcin Gut
mgr Gabriela Grzywa
mgr Bartłomiej Nocuń
mgr inż. Robert Wilk